Aanmelden Onderwijsconferentie 2017

Onderwijsconferentie Burgerschap

Op maandag 19 juni 2017 organiseert Stichting Cosmicus, met steun van de Hogeschool Rotterdam en Nuffic de Onderwijsconferentie Burgerschap. De conferentie vindt plaats tussen 13.30 en 17.00 uur in het Atrium van de Hogeschool Rotterdam, locatie Museumpark.

Tijdens de conferentie zal worden ingegaan op het belang van burgerschapsonderwijs. Hoe staat het met burgerschapsonderwijs? Hoe kan het onderwijs bijdragen aan de burgerschapsvaardigheden van leerlingen en hen beter voorbereiden op de pluriforme Nederlandse en internationale samenleving? Wat kan het onderwijs betekenen voor meer sociale binding? Krijgen scholen hiervoor genoeg ruimte? Deze en andere vragen zullen tijdens de conferentie de revue passeren.

Iedereen die een taak heeft in het voorbereiden van leerlingen op een pluriforme samenleving is uitgenodigd. Deelname is kosteloos.