Aanmelden Onderwijsconferentie 2017

Onderwijsconferentie Burgerschap

In 2017 zal voor de vijfde maal de Onderwijsconferentie worden georganiseerd, met deze keer als thema Burgerschap.

Tijdens de Onderwijsconferentie Burgerschap zal worden ingegaan op de vraag hoe het onderwijs kan bijdragen aan de burgerschapscompetenties van leerlingen en hen beter kan voorbereiden op de pluriforme Nederlandse en internationale samenleving. Kunnen scholen iets doen tegen de afbrokkelende sociale samenhang? Krijgen scholen genoeg ruimte voor burgerschapsonderwijs? Deze en andere vragen zullen tijdens de conferentie de revue passeren.

Zodra er meer informatie bekend is over de exacte datum, locatie en sprekers van de Onderwijsconferentie Burgerschap zal dat gecommuniceerd worden.