Optimale begeleiding bij de overgangen binnen het onderwijs – Door Ilyas Bagci (Cosmicus College) en drs. Huseyin Asma (Cosmicus Montessori Lyceum)

Tijdens de deelsessie van het Cosmicus College en het Cosmicus Montessori Lyceum kwam de overgang van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) en van VO naar hoger onderwijs (HO) aan bod. Beide scholen zijn  vrij jonge scholen met een duidelijke visie op het onderwijs, waarin wereldburgerschap een grote rol speelt.

Van PO naar VO
Op beide scholen wordt het 8+-project aangeboden. Dit houdt in dat de leerlingen uit groep 8 uit het PO gedurende minimaal zes weken op de vrijdagochtenden in het VO les volgen in plaats van op de eigen basisschool. De lessen die gegeven worden zijn in de vakken: wiskunde, science, roboticus en Engels.
Daarnaast bieden beide scholen zomerscholen aan voor leerlingen uit het basisonderwijs. De groep 8-leerlingen die zich aangemeld hebben voor het Cosmicus College of het Cosmicus Montessori Lyceum krijgen tijdens het eerste deel van de zomervakantie of op zes zaterdagen voor de zomervakantie les in de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Dit heeft als doel de leerlingen beter voor te bereiden op het VO, waardoor alle leerlingen voor de kernvakken een gelijkwaardig minimumniveau hebben. Daarnaast is een bijkomend voordeel dat de leerlingen uit het PO reeds gewend zijn aan de nieuwe VO-school waar zij na de vakantie hun schoolcarrière zullen voortzetten.

Van VO naar HO
Elke examenleerling heeft een coach in plaats van een mentor. Naast de decaan voert de coach regelmatig gesprekken met de leerling over studiekeuze en andere onderwerpen die te maken hebben met studievoortgang. Daarnaast bespreken ze  twijfels, onzekerheden en ervaringen. Bovendien zorgt de coach ervoor dat er een planning wordt gemaakt en gaat in sommige gevallen mee naar een open dag. Daarnaast komt het ook wel voor dat een examenleerling wordt gekoppeld aan een peercoach uit het HO.
Het is van belang dat een examenleerling een goede keuze maakt qua vervolgstudie. De leerling dient begeleid te worden bij het maken van die keuze. Daarbij komen belangrijke vragen aan de orde. Wat is precies je keuze? Hoe ben je tot die keuze gekomen? Welke argumenten heb je? Past je keuze bij je interesses, talenten, waarden en ambities? Bestaat er een decentrale selectie voor de studiekeuze die je hebt gemaakt? Wat zijn de eisen aan de opleiding die je hebt gekozen? Heb je een plan B? Et cetera.
Van belang is dat bij de LOB-activiteiten het maximale rendement wordt behaald. Bij deze activiteiten speelt de voorbereiding een belangrijke rol. De leerling dient immers te weten wat hij/zij te weten wil komen en hoe hij/zij de activiteit gaat uitvoeren. Net zo belangrijk is de nabespreking van een LOB-activiteit: is de leerling te weten gekomen wat hij/zij wilde weten en welke conclusies kunnen er getrokken worden?

Tijdens de deelsessie is verder aan bod gekomen hoe de scholen samenwerken met hogescholen en universiteiten en welke rol zij kunnen spelen bij een optimale overgang van VO naar HO.