Foto panel OC NL2025 2013

Maandag 25 november jl. vond de derde editie van de Onderwijsconferentie NL2025 plaats in Nieuwspoort Den Haag, met als thema: Een succesvolle (school)loopbaan: dankzij of ondanks het onderwijs? De conferentie over onder andere de succesverhalen van multiculturele Nederlanders werd georganiseerd door PO-Raad, VO-raad, Stichting Cosmicus, Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) en Risbo.

Tijdens de conferentie zijn we dieper ingegaan op de achtergrondverhalen van succesvolle Nederlanders met verschillende culturele achtergronden. Welke rol heeft het onderwijs hierin gespeeld? En welke ‘tools’ kunnen we vandaag de dag eveneens toepassen om huidige jongeren succesvoller te maken? Het was wederom een leerzame en vruchtbare conferentie met een boeiend programma, diverse keynotes, interviews en een panel. De dagvoorzitter was Jim Jansen (hoofdredacteur Folia).

Trends in het onderwijs
Geert ten Dam, voorzitter van de Onderwijsraad, pleitte ervoor om sociale gelijkheid in het onderwijs te bevorderen, om zo de aanwezige tweedeling in het onderwijs te bestrijden. Want sociale gelijkheid is een voorwaarde voor goed onderwijs. Een panel bestaande uit Rinda den Besten (PO-Raad), Simon Steen (VBS) en de Kamerleden Tanja Jadnanansing (PvdA) en Karin Straus (VVD) pleitte eveneens voor het bevorderen van de sociale gelijkheid in het onderwijs en het tegengaan van segregatie. Rinda van Besten, voorzitter PO-Raad, constateerde dat er in Nederland al een snelle scheiding is van basisscholen met een overwegend witte kinderopvang en basisscholen met een overwegend zwarte voorschool. Zij benadrukte het belang dat kinderen samen opgroeien en er geen scheiding ontstaat tussen zwart en wit. “Een proces van onderop, om te komen tot Integrale Kindcentra waarin kinderen op goede wijze kunnen worden overgedragen aan het vervolgonderwijs, kan hiertoe bijdragen”, aldus Simon Steen. Alle sprekers pleitten ervoor om achterstandsscholen dan ook meer in verbinding te brengen met goede niet-achterstandsscholen.

Daarnaast sprak Gerard Baars, directeur van Risbo, over de invloed van de leeromgeving en de maatregelen die men op hogescholen en universiteiten kan nemen om succes te bevorderen en uitval bij met name jongeren met andere culturele achtegronden te voorkomen.

Best practices
Tijdens de conferentie werden ook best practices getoond. Zo ging Fouad Sidali, presentator en eindredacteur van ‘Dichtbij Nederland’, dieper in op het belang van talenten ontdekken en al jong te investeren in leerlingen om succes te garanderen. Dit onderbouwde hij met concrete voorbeelden uit zijn jeugd, zoals zijn kleuterjuf die oog had voor zijn talenten. Leerkrachten en ouders die de potentie in kinderen zien, dragen bij aan een succesvolle schoolloopbaan.Verder legde Anton Philips, voorzitter Stichting Emergo, aan de hand van zijn eigen ervaringen uit hoe belangrijk motivatie is voor succes. Het doen van passend werk en de kracht van motivatie is de sleutel tot succes en tevredenheid in je werk. Decanen in het onderwijs moeten middelen aangeboden krijgen waarmee ze studenten kunnen motiveren en hun ambities kunnen ontdekken, zodat ze de juiste keuze maken voor een vervolgopleiding.

Gedurende de conferentie werden enkele korte interviews met verschillende succesvolle personen vertoond. Waaronder met Murat Isik (auteur ‘Verloren grond’), Grace Boldewijn (DGA van BoCari International, European Black Business Woman 2002/2003 en interim procesmanager bij Odfjell), Youssef Yakkioui (neurochirurg in opleiding in het MUMC) en Mehmet Ozturk (directeur MKR B.V. in Rotterdam).