Onderwijsconferentie NL2025
Een succesvolle (school)loopbaan: dankzij of ondanks het onderwijs?

Over Nederlanders met diverse culturele achtergronden wordt vaak in termen van problemen gesproken, maar er is ook een grote groep waarmee het wel goed gaat. Er is dus veel potentie onder deze jongeren. Een belangrijke doelstelling van de Onderwijsconferentie NL2025 is om op zoek te gaan naar de achtergronden van dit succes. In de eerste plaats omdat hiermee oplossingen zichtbaar worden gemaakt die jongeren met weinig succes meer kansrijk kunnen maken; in de tweede plaats omdat het een positieve ‘boost’ geeft aan de deelnemers en een olievlekwerking kan hebben (‘spread the word’); en in de derde plaats om de beeldvorming over deze jongeren positief te beïnvloeden.