Tanja Jadnanansing1Tanja Jadnanansing

Tanja Jadnanansing is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Zij was programmamaker bij de NOS en presentatrice en programmamaakster bij Multiculturele Televisie Nederland en de Hindoestaanse Omroep. Tanja Jadnanansing was na haar rechtenstudie medeoprichter en directeur communicatie van een informatiecentrum voor jongeren in Amsterdam. Zij houdt zich als Kamerlid bezig met voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en is voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie.

 

 

 

 

Karin Straus

Karing Straus

Karin Straus is sinds 26 oktober 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Zij was ruim tien jaar werkzaam op het gebied van personeel en organisatie bij DSM. Eerder was zij ook raadslid (en fractievoorzitter) in Midden- Delfland en in Roermond. Karin Straus is woordvoerster voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Karin Straus studeerde Bestuurs- en Organisatiewetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

 

 

 

 

Rinda den Besten1Rinda den Besten

Begin 2013 verliet Rinda den Besten de politiek en sindsdien is ze voorzitter van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het basis- en speciaal onderwijs. Daarvoor was Rinda den Besten van 2006 tot 2013 wethouder in Utrecht. Eerst van jeugd, onderwijs en volksgezondheid. Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 was ze loco-burgemeester en had ze de aandachtsgebieden sociale zaken, werkgelegenheid, inburgering, jeugd en sport onder haar hoede.

 

 

 

 

Simon Steen def2Simon Steen

Simon Steen is algemeen directeur van de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). De VBS verenigt de scholen met het andere onderwijs; er zijn ruim 300 schoolbesturen met 500 unieke scholen bij de VBS aangesloten. Deze scholen kenmerken zich door de gelijkwaardigheid van levensbeschouwingen (met respect voor de overtuiging van de ander), pedagogisch ondernemerschap en aandacht voor de menselijke maat in bestuur, beheer en organisatie van het onderwijs in scholen, die zich daardoor onderscheiden met een eigen profiel in de regio. De VBS komt als profielorganisatie op voor de belangen van deze andere scholen. Naast zijn functie bij VBS vervult Simon Steen onder meer bestuurlijke functies bij: European Council of National Associations of Independent Schools (ECNAIS), Europese samenwerking en uitwisseling en Landelijk Steunpunt Brede Scholen.