Enkele sprekers tijdens de onderwijsconferentie zijn:

 

Simone Kukenheim OC Simone Kukenheim –  Gemeente Amsterdam

Wethouder Simone Kukenheim beheert de portefeuilles Onderwijs, Jeugd, Diversiteit en Stadsdeel Oost. Simone Kukenheim was al tijdens haar studie politicologie actief in de politiek. In 2006 werd ze fractievoorzitter van de deelraadsfractie van D66 in Stadsdeel Amsterdam Zuid en in 2010 lid van het Dagelijks Bestuur. Als portefeuillehouder was Kukenheim onder meer verantwoordelijk voor het investeringsprogramma voor uitbreiding, renovatie en kwaliteitsverbetering van onderwijshuisvesting.

 

Sjoerd Slagter oc

Sjoerd Slagter – oud-voorzitter VO-raad, ICP, Stichting Internationaal Onderwijs

Sjoerd Slagter begon als docent en heeft vervolgens gewerkt als consultant, schoolleider, directeur en bestuursvoorzitter. De laatste acht jaar was hij voorzitter van de VO-raad, daarin heeft hij met name aandacht gevraagd voor internationalisering en was hij initiatiefnemer van de Innovatieagenda en Vensters-voor-Verantwoording. Recent heeft hij leiding gegeven aan het Governance-debat in de VO-sector. Zijn huidige functies zijn: Voorzitter raad van Toezicht Kinderopvang Humanitas, Docent Filosofie aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie te Utrecht, European Representative ICP (International Confederation of Principles), Board Member EFEE (European Federation of Education Employers), Board Member Stichting Internationaal Onderwijs, Bestuurscoach VO-scholen Caribisch Nederland en Lid Raad van Toezicht LESI (Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie).

Simon Steen def2

Simon Steen – ECNAIS, VBS

Simon Steen was tot januari 2015 ruim 25 jaar directeur van de Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). Momenteel ondersteunt hij de VBS als strategisch adviseur. Daarnaast vervult Simon Steen onder meer bestuurlijke functies bij: European Council of National Associations of Independent Schools (ECNAIS), Europese samenwerking en uitwisseling en Landelijk Steunpunt Brede Scholen.

Stephan Meershoek oc

Stephan Meershoek – EP-Nuffic

Stephan Meershoek is als hoofd netwerken en relaties van de nieuwe fusie-organisatie EP-Nuffic verantwoordelijk voor een groot aantal netwerken die scholen en instellingen in het basis-, voortgezet- en hoger onderwijs ondersteunen bij het vormgeven van internationalisering. De nadruk ligt daarbij op het enthousiasmeren, het uitwisselen van ervaringen, de professionalisering van docenten en medewerkers en het bewaken van de kwaliteit van internationaliseringsprogramma’s. Hij heeft een brede internationale achtergrond en werkte hiervoor bijna 20 jaar in de ontwikkelingssamenwerking.

Anke van Kampen oc

Anke van Kampen – UNESCO

Anke van Kampen heeft in het onderwijs gewerkt als docente Nederlandse Taal. Daarna was zij o.a. wethouder onderwijs in de gemeente Den Haag en directeur van Sardes, adviesbureau voor onderwijs- en jeugdbeleid en mediator. Op dit moment is zij actief als toezichthouder en bestuurslid bij non-profit instellingen.

Robert van Mulligen ocRobert van Mulligen – PABO Hva

Robert van Mulligen is werkzaam als (kern)docent aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Aan de universitaire pabo aan de UvA geeft hij colleges over diversiteit en de samenwerking tussen leerkrachten en ouders. Op de pabo aan de HvA is hij kerndocent en verzorgt hij colleges educatief partnerschap en geestelijke stromingen/ levensbeschouwing. Daarnaast is hij bij het NIVOZ in opleiding tot docent Pedagogisch Tact en Pedagogisch Leiderschap. Van 2010 tot 2013 is hij als onderwijsadviseur werkzaam geweest bij FORUM (instituut voor multiculturele vraagstukken) en begeleidde basisscholen met veel gewichtenleerlingen in de versterking van de samenwerking tussen school en ouders. De tien jaar daarvoor was hij leerkracht, ICT- en brede schoolcoördinator op een basisschool in Amsterdam-Osdorp.

Maarten Knoester oc

Maarten Knoester – Stichting Het Rijnlands Lyceum

Dr. Maarten Knoester is bestuurder van Stichting Het Rijnlands Lyceum, een stichting voor po en vo (5500 leerlingen, 800 medewerkers). Het betreft het Rijnlands Lyceum Wassenaar (vo), het Rijnlands Lyceum Oegstgeest (vo), het Rijnlands Lyceum Sassenheim (vo), the International School of The Hague (po en vo), the European School The Hague (po en vo) en de Eerste Nederlandse Montessorischool (po). De Stichting kenmerkt zich onder meer door grote aandacht voor internationalisering. “International mindedness” is een wezenlijk onderdeel van de onderwijsvisie. Voordat hij aantrad als bestuurder van Stichting Het Rijnlands Lyceum was Maarten Knoester 20 jaar werkzaam in het hoger beroepsonderwijs als leraar Engels, opleidingsmanager, directeur internationalisering, directeur economische opleidingen, directeur communicatieopleidingen en directeur bestuurszaken.

Ruud van der Aa oc

Ruud van der Aa – ECORYS

Ruud van der Aa studeerde onderwijssociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkt sinds 1996 bij ECORYS. Momenteel is hij principal consultant, tevens partner bij ECORYS. In die functie coördineert hij het onderwijsonderzoek. Hij is betrokken geweest bij tal van evaluaties, zowel voor het ministerie van OCW als voor de Europese Commissie. Op het terrein van internationalisering heeft hij onderzoek gedaan in het primair en voortgezet onderwijs (behoefte aan internationaal onderwijs en de maatschappelijke kosten en baten van internationalisering), het middelbaar beroepsonderwijs (meeneembare studiefinanciering), en het hoger onderwijs (trans-Atlantische samenwerkingsprogramma’s EU-VS/Canada en onderzoek naar kennis en vaardigheden van medewerkers internationalisering bij hoger onderwijsinstellingen in Europa).

Ercan Torun oc

Ercan Torun – Stichting Cosmicus

Ercan Torun is algemeen secretaris van Stichting Cosmicus. Na zijn opleiding Technische Informatica aan TU Delft werd hij directeur van Instituut het Centrum. Vanaf zijn studententijd was Ercan Torun betrokken bij Stichting Cosmicus die toentertijd bestond uit acht studentenverenigingen verspreid over het hele land. In 2008 werd hij de oprichtendedirecteur van basisschool Cosmicus in Rotterdam. Hij is ook betrokken geweest bij de oprichting van de Cosmicusbasisscholen in Arnhem en Den Haag. Hij is vier jaar directeur geweest van de school in Rotterdam, voordat hij bovenschools manager van de basisscholen en algemeen secretaris van Stichting Cosmicus werd.

Robert de Bruijne ocRobert de Bruijne – Calvijn College 

Robert de Bruijne is VWO 5- leerling op het Calvijn College in Goes. Samen met vrienden heeft hij twee maal aan INESPO meegedaan. Met INESPO (International Environment & Sustainability Project Olympiad),  een wetenschapsolympiade, wonnen de jongens twee keer de hoofdprijs met respectievelijk WavEnergy en Desert Vapor. Naast zijn interesse in techniek schaatst en skeelert Robert ook op vrij hoog niveau. De lesstof op school levert voor hem weinig problemen op waardoor hij genoeg tijd over heeft om deze activiteiten ernaast uit te oefenen. Na het VWO wil Robert graag een technische studie gaan volgen.

Patrick Mettendaf ocPatrick Mettendaf – Cosmicus College

Patrick Mettendaf is docent Engels op het Cosmicus College in Rotterdam. Geboren in Suriname en opgegroeid op Sint-Maarten en Curaçao. Deze polyglot spreekt meer dan vijf talen en is verantwoordelijk voor het opzetten van het “Cambridge English” programma op het Cosmicus College, met als doel scholieren op een hoger niveau Engels te krijgen dat erkend wordt door alle grote internationale universiteiten. In 2012, leidde Patrick de Nederlandse delegatie tijdens de “European Youth Parliament session” in Brussel.
Naast zijn werk als docent is hij tevens tekstenschrijvers bij Sony/ATV, ‘s werelds grootste muziekuitgever en heeft hij al vele liederen geschreven voor X-factor en diverse artiesten.

Conny van Egmond oc

Conny van Egmond – De Visserschool

Amsterdam, 52 jaar, Jordaan, samenwonend, 2 zoons, kranten, boeken, leesbril ,  NY, oppas, au pair, juf: noord, zuid centrum, west, groep 1-8, mt, adjunct, directeur, kind centraal, mad men, koning van katoren, PS, Marqt, professionaliseren, samenhang, kind centraal, ouders, rituelen en routines, vasthoudend, tempo, Engels, ! En…. be a voice not an echo!

  

mark weekenborg ocMark Weekenborg – PO-Raad

Drs. M.J.M. (Mark) Weekenborg, strategisch adviseur van de PO-Raad, begon zijn loopbaan als leraar basisonderwijs. Als onderwijskundige was hij achtereenvolgens projectleider onderwijsstimulering in Rotterdam en werkzaam bij het ministerie van OCW (laatste functie aldaar afdelingshoofd onderwijskwaliteit primair onderwijs). Vanuit zijn betrokkenheid op bij de vele facetten van onderwijskwaliteit ligt zijn focus op samenhang, eigenaarschap en creëren van loopvermogen, opdat de beweging naar goed onderwijs voor elk kind op gang blijft.

 

 

Saskia Nivard OC

Saskia Nivard – De Wereldschool

Saskia Nivard is vakleerkracht Engels in groep 1 t/m 8 aan de Wereldschool Amsterdam. Zelf is zij tweetalig opgevoed (Engels en Nederlands) en heeft hier veel voordelen van ondervonden. Tijdens haar studie Engelse Taal en Cultuur aan de UvA ging zij op uitwisseling naar de Verenigde Staten. Dit beschouwt zij als een van de meest leerzame ervaringen uit haar studie, zowel op persoonlijk als academisch vlak. Saskia is dan ook groot voorstander van de verdere internationalisering van het onderwijs. Naar haar mening speelt vroege vreemde talenonderwijs hier een belangrijke rol in.