Internationalisering in het po en vo
Aandacht voor internationalisering kan de kwaliteit van het onderwijs bevorderen en daarmee leerlingen beter voorbereiden op de steeds pluriformer en internationaler wordende samenleving en arbeidsmarkt. Alhoewel niet iedereen hetzelfde verstaat onder internationalisering zien we dat de economische opbrengsten ervan de boventoon voeren.
Maar internationalisering gaat ook over betrokken zijn bij wat er in de wereld buiten Nederland gebeurt. Dat je je in het huidige tijdperk waarbij het individu en zijn behoeften centraal staat ook ontfermt over het lot van de mensheid. Die betrokkenheid kan gaan om mensenrechten, vrede en conflict, democratie, rechtvaardigheid, culturele diversiteit en/of empathie.
Tijdens de conferentie zullen diverse aspecten met betrekking tot internationalisering uit zowel het po als vo worden belicht.