support

/support

About support

This author has not yet filled in any details.
So far support has created 58 blog entries.

Bijdrage Frank Elderson, directeur De Nederlandsche Bank

Het belang van hoogwaardig onderwijs voor een duurzame welvaart U vraagt zich misschien af wat een directeur van De Nederlandsche Bank hier te zoeken heeft in dit gezelschap van onderwijsdeskundigen. Ik kan me die vraag voorstellen, maar ik hoop ook dat u in de loop van mijn verhaal het antwoord zult vinden. Ik ben in elk geval blij dat ik hier vandaag kan spreken en dank de organisatie dan ook voor de uitnodiging. […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Deelsessie 1: Voorschool naar primair onderwijs

Een optimale overgang van voorschoolse instelling naar groep 1 “Looking with an open mind, not an empty head” – door drs. Martine Amsing (KPC Groep) en drs. Marjan van de Maas (KPC Groep) De eerste dag op de basisschoolAls start van de presentatie zien we prinses Alexia voor de allereerste keer hand in hand met haar grote zus Amalia en vergezeld door papa Prins Willem-Alexander en mama Prinses Maxima naar school gaan. Elke dag maken kinderen de overstap van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool. Een spannende stap voor kinderen en hun ouders, of je nu een prinsesje bent of niet. Maar ook spannend voor de betrokken pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf die de peuter hebben gevolgd en begeleid en voor de leerkrachten van groep 1-2 die kennismaken met een nieuw kind en die de kleuter gaan ondersteunen bij de eerste stappen van zijn verdere schoolloopbaan. […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Deelsessie 2: Primair naar voortgezet onderwijs

Brede School Academie Utrecht – een doorgaande lijn tot in het voortgezet onderwijs  – door Arjen Scholten (Brede School Academie) en Kees Broekhof (Sardes) BSA: aandacht voor talentTalent staat in de schijnwerpers. Het laatste internationale TIMMS-onderzoek (2012) laat zien dat leerlingen met achterstanden het goed doen in Nederland. Hetzelfde onderzoek laat zien dat talentvolle kinderen te weinig aan hun trekken komen. We moeten meer oog hebben voor getalenteerde kinderen. De Brede School Academie in Utrecht (BSA) is een naschoolse voorziening waar kinderen met leertalent, maar ook met een achterstand in de Nederlandse taal, twee keer per week extra les krijgen. De BSA biedt leerlingen extra leerkansen, bereidt hen voor op het voortgezet onderwijs en begeleidt hen tot in het eerste jaar van het voorgezet onderwijs volgens een doorgaande lijn die start in het basisonderwijs. […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Deelsessie 3: Vmbo naar mbo

Studieloopbanen van vmbo’ers in het mbo – door Jan Neuvel (ecbo) en drs. Michaela Zwaan (MBO Raad) In de doorstroom van het vmbo naar het mbo kiezen leerlingen een beroepsopleiding in het mbo. Voor veel van hen is het mbo eindonderwijs en dus een opstap naar de arbeidsmarkt. Anderen willen via het mbo naar een opleiding in het hbo. Hoe dan ook, vmbo’ers moeten bij de overgang van het vmbo naar het mbo dus eigenlijk al een goed beeld hebben van het soort werk dat ze willen gaan doen of het beroep dat ze na het mbo willen gaan uitoefenen. Veel vmbo’ers worstelen echter aan het eind van het vmbo nog met de vraag wat ze willen worden en welke beroepsopleiding daar bij hoort. […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Deelsessie 4: Havo/vwo naar hoger onderwijs

Goede loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) loont! – door drs. Karen Oostvogel (VO-raad) en Sanne Weijers, MSc (Oberon) Project Stimulering LOBDe VO-raad voert sinds zomer 2009 het project Stimulering LOB uit. Dit project heeft als doel om VO-scholen te stimuleren een kwaliteitsslag te maken op loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van leerlingen. De kwaliteitsslag moet ertoe leiden dat leerlingen bewuster leren kiezen en zodoende hun loopbaan kunnen sturen. Dit begint bij het maken van een profiel- of sectorkeuze en aan het einde van het middelbare onderwijs met de keuze voor de vervolgopleiding. Vanuit het project zijn diverse handvatten en instrumenten ontwikkeld om scholen te helpen bij het in kaart brengen van waar de kwaliteitsslag te maken valt binnen de eigen school en om er ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan (de implementatie). […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Deelsessie 5: Hoger onderwijs naar arbeidsmarkt

De transitie van hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt: uitdagingen voor het hoger onderwijs – door dr. Jim Allen (ROA) De wereld verandert snel, in vele opzichten. Snel veranderende technologie heeft vergaande gevolgen voor ons handelen en voor de omgangsvormen op het werk, in het onderwijs, in het maatschappelijk leven en thuis. Deze veranderingen vormen bovendien voor een groot deel de drijvende kracht achter veel van de andere grote veranderingen die momenteel gaande zijn, zoals globalisering, flexibilisering en de polarisatie van de functiestructuur. Het effect van deze veranderingen wordt versterkt door recente demografische ontwikkelingen, waaronder de vergrijzing en de toegenomen immigratie, met name uit niet-westerse landen. De situatie is in recente jaren verdere gecompliceerd door de financiële crisis. Dit alles betekent dat het hoger onderwijs voor grote uitdagingen staat. […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Deelsessie 6: Praktijkvoorbeeld VO-school: van primair naar voortgezet en vervolgens naar hoger onderwijs

Optimale begeleiding bij de overgangen binnen het onderwijs – Door Ilyas Bagci (Cosmicus College) en drs. Huseyin Asma (Cosmicus Montessori Lyceum) Tijdens de deelsessie van het Cosmicus College en het Cosmicus Montessori Lyceum kwam de overgang van primair onderwijs (PO) naar voortgezet onderwijs (VO) en van VO naar hoger onderwijs (HO) aan bod. Beide scholen zijn  vrij jonge scholen met een duidelijke visie op het onderwijs, waarin wereldburgerschap een grote rol speelt. […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Verloop conferentie nov 2012

Wat moeten we doen om de overgangen in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt te verbeteren? OP 26 november stonden de overgangen in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt centraal in Crowne Plaza Den Haag. Onderwijsconferentie NL2025 gaf een podium aan diverse wetenschappers, onderwijsdeskundigen en werkgevers om hun visie te geven op hoe de doorstroom [...]

By | november 27th, 2012|Conferentie|0 Comments

Programma

By | oktober 2nd, 2012|Uncategorised|0 Comments

Partners

HBO-raadDe HBO-raad wil werken aan de voortdurende verbetering van het hoger beroepsonderwijs. Door goede regelgeving, financiering, afspraken en omstandigheden moeten hogescholen in staat zijn goede afgestudeerden af te leveren. Dat zijn studenten die geleerd hebben hun talenten te ontplooien en kritisch en creatief naar hun vakgebied te kijken en die verder diepgaande kennis hebben opgedaan [...]

By | september 27th, 2012|Conferentie|0 Comments
Load More Posts