Conferentie

/Conferentie

Deelsessies

Voorschool naar PO – door drs. Martine Amsing (KPC Groep) en drs. Marjan van de Maas (KPC Groep) Een optimale overgang van voorschoolse instelling naar groep 1“Looking with an open mind, not an empty head”Tijdens deze deelsessie gaan we met u in gesprek over bevorderende en belemmerende factoren die van invloed zijn op de overgang [...]

By | september 27th, 2012|Conferentie|0 Comments

Sprekers

Plenaire sprekers   Mr. Simon Steen – directeur Verenigde Bijzondere ScholenSimon Steen is algemeen directeur van de Vereniging Verenigde Bijzondere Scholen (VBS). De VBS verenigt de scholen met het andere onderwijs; er zijn ruim 300 schoolbesturen met 500 unieke scholen bij de VBS aangesloten. Deze scholen kenmerken zich door de gelijkwaardigheid van levenbeschouwingen (met respect [...]

By | september 26th, 2012|Conferentie|0 Comments

Sprekers oud

Informatie over de sprekers op de conferentie van 26 november volgt binnenkort.

By | augustus 24th, 2012|Conferentie|0 Comments

Thema

Onderwijsconferentie NL2025Het probleem van ‘niemand’: overgangen binnen het Nederlandse onderwijsstelsel en naar de arbeidsmarkt. Het Nederlandse onderwijs kent een groot aantal overgangen. Dat begint al met de overgang van voorschoolse educatie naar primair onderwijs. Tijdens het primair onderwijs is de overgang van groep 2 naar 3 voor veel kleuters een behoorlijke stap. Overgangen treden daarna [...]

By | augustus 24th, 2012|Conferentie|0 Comments

Organisatoren

  EP-NufficEP-Nuffic - internationalising education inspireert door te laten zien wat de meerwaarde van internationaliseren is. Wij delen graag de succesverhalen en ondersteunen internationaliseren in onderwijs met kennis en overheidssubsidies. Medewerkers en ambassadeurs adviseren stap voor stap, deskundig en op professionele wijze. Zowel basis-, als voortgezet onderwijs én lerarenopleidingen kunnen van onze expertise profiteren. Immers: [...]

By | januari 26th, 2012|Conferentie|0 Comments

Partners

Sociaal Cultuur PlanbureauHet Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, opgericht bij Koninklijk Besluit op 30 maart 1973. Op 1 januari 1974 ging het bureau van start. Het SCP verricht zelfstandig onderzoek en rapporteert - gevraagd en ongevraagd - aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, ministeries en andere maatschappelijke en overheidsorganisaties. [...]

By | januari 26th, 2012|Conferentie|0 Comments

Onderwijsconferentie NL2025

Op 23 april 2012 vindt de Onderwijsconferentie NL2025 plaats. Het thema van de conferentie is: het Nederlandse onderwijs en de positie van allochtonen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt anno 2025.Diverse onderwijsdeskundigen en politici zullen over dit thema spreken en met elkaar in discussie gaan. Wilt u er bij zijn? Klik dan hier. In [...]

By | januari 25th, 2012|Conferentie|0 Comments

Thema

Onderwijsconferentie NL2025‘Het Nederlandse onderwijs en de positie van allochtonen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt anno 2025’ In 2025 zal Nederland voor heel andere uitdagingen staan dan nu. Internationaal gezien doet Nederland het al jaren goed, maar het is nog maar de vraag of Nederland zijn sterke concurrentiepositie kan behouden. Er zijn obstakels die [...]

By | januari 25th, 2012|Conferentie|0 Comments
Load More Posts