Toespraken_november2012

/Toespraken_november2012

Bundel toespraken online

Hieronder vindt u alle toespraken van de sprekers en verslagen van het onderwijspanel en de deelsessies. Wilt u alle verslagen in één keer inzien, klik dan hier voor de bundel. 

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Mr. Simon Steen: Opening

Van harte welkom op de tweede editie van Onderwijsconferentie NL2025. In april dit jaar hebben we al een geslaagde conferentie gehad waarin we samen nagedacht hebben over hoe het Nederlandse onderwijsstelsel werkt in relatie tot de arbeidsmarkt en over de positie van allochtonen hierin. […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Welkomstwoord Ercan Torun, algemeen secretaris Stichting Cosmicus

Geachte dames en heren, namens de commissie van Onderwijsconferentie NL2025 heet ik u allen van harte welkom. Ik zou graag willen beginnen met een vraag: kent u mensen in uw omgeving die hoger of lager terecht zijn gekomen dan aanvankelijk op de basisschool of op het voortgezet onderwijs is voorspeld? […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Bijdrage Annette Roeters, inspecteur-generaal van het Onderwijs

Doorstroom en aansluiting in het onderwijs Graag ben ik ingegaan op de uitnodiging om op deze Onderwijsconferentie een en ander te zeggen over overgangen in het onderwijs. Overgangen: cruciaal voor de schoolloopbanen en daarmee voor het arbeidsmarktperspectief van de leerlingen.Natuurlijk heb ik zelf ook met overgangen in het onderwijs te maken gehad. Wat me vooral bijstaat is de cultuurshock toen ik als jong meisje van het Groningse platteland naar de school in de stad ging. Dat gaat dus vooral over gevoel, en minder over wat ik maar even techniek noem: hebben we de overgangen op orde, doen scholen wat ze moeten doen, is er sprake van gelijkheid van kansen? Mijn verhaal gaat wat meer over die “techniek”. Ik ben daarom ook heel benieuwd naar het verhaal van mevrouw Carrière  die het meer over de gevoelskant zal hebben. […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Bijdrage dr. Raphaela M. Carrière, systeem- en ontwikkelingspsycholoog

Gevoel van veiligheid tijdens overgangen in het onderwijs Tijdens mijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen heb ik gekeken naar schooltransities van jonge kinderen (R.M. Carrière, The Transition To Early Education; A dynamic theoretical framework, Nijmegen: Wolf Publishers 2009). In mijn onderzoek heb ik een model ontwikkeld om transitie in kaart brengen, waarbij ik rekening heb getracht te houden met zoveel mogelijk relevante factoren. Het betreft hier overigens een model dat, met enkele accentverschuivingen, ook toepasbaar is op transities die niet met onderwijsovergangen te maken hebben. Binnen de setting van deze Onderwijsconferentie zal ik mij, gezien de tijd, beperken tot de hoofdpunten van dit model over (school)transities. […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Onderwijspanel

Onderwijspanel met drs. Kete Kervezee (voorzitter PO-Raad), Sjoerd Slagter (voorzitter VO-raad), Jan van Zijl (voorzitter MBO Raad) en drs. Jet de Ranitz (vicevoorzitter HBO-raad) […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Bijdrage Frank Elderson, directeur De Nederlandsche Bank

Het belang van hoogwaardig onderwijs voor een duurzame welvaart U vraagt zich misschien af wat een directeur van De Nederlandsche Bank hier te zoeken heeft in dit gezelschap van onderwijsdeskundigen. Ik kan me die vraag voorstellen, maar ik hoop ook dat u in de loop van mijn verhaal het antwoord zult vinden. Ik ben in elk geval blij dat ik hier vandaag kan spreken en dank de organisatie dan ook voor de uitnodiging. […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Deelsessie 1: Voorschool naar primair onderwijs

Een optimale overgang van voorschoolse instelling naar groep 1 “Looking with an open mind, not an empty head” – door drs. Martine Amsing (KPC Groep) en drs. Marjan van de Maas (KPC Groep) De eerste dag op de basisschoolAls start van de presentatie zien we prinses Alexia voor de allereerste keer hand in hand met haar grote zus Amalia en vergezeld door papa Prins Willem-Alexander en mama Prinses Maxima naar school gaan. Elke dag maken kinderen de overstap van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf naar de basisschool. Een spannende stap voor kinderen en hun ouders, of je nu een prinsesje bent of niet. Maar ook spannend voor de betrokken pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf die de peuter hebben gevolgd en begeleid en voor de leerkrachten van groep 1-2 die kennismaken met een nieuw kind en die de kleuter gaan ondersteunen bij de eerste stappen van zijn verdere schoolloopbaan. […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Deelsessie 2: Primair naar voortgezet onderwijs

Brede School Academie Utrecht – een doorgaande lijn tot in het voortgezet onderwijs  – door Arjen Scholten (Brede School Academie) en Kees Broekhof (Sardes) BSA: aandacht voor talentTalent staat in de schijnwerpers. Het laatste internationale TIMMS-onderzoek (2012) laat zien dat leerlingen met achterstanden het goed doen in Nederland. Hetzelfde onderzoek laat zien dat talentvolle kinderen te weinig aan hun trekken komen. We moeten meer oog hebben voor getalenteerde kinderen. De Brede School Academie in Utrecht (BSA) is een naschoolse voorziening waar kinderen met leertalent, maar ook met een achterstand in de Nederlandse taal, twee keer per week extra les krijgen. De BSA biedt leerlingen extra leerkansen, bereidt hen voor op het voortgezet onderwijs en begeleidt hen tot in het eerste jaar van het voorgezet onderwijs volgens een doorgaande lijn die start in het basisonderwijs. […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments

Deelsessie 3: Vmbo naar mbo

Studieloopbanen van vmbo’ers in het mbo – door Jan Neuvel (ecbo) en drs. Michaela Zwaan (MBO Raad) In de doorstroom van het vmbo naar het mbo kiezen leerlingen een beroepsopleiding in het mbo. Voor veel van hen is het mbo eindonderwijs en dus een opstap naar de arbeidsmarkt. Anderen willen via het mbo naar een opleiding in het hbo. Hoe dan ook, vmbo’ers moeten bij de overgang van het vmbo naar het mbo dus eigenlijk al een goed beeld hebben van het soort werk dat ze willen gaan doen of het beroep dat ze na het mbo willen gaan uitoefenen. Veel vmbo’ers worstelen echter aan het eind van het vmbo nog met de vraag wat ze willen worden en welke beroepsopleiding daar bij hoort. […]

By | januari 15th, 2013|Toespraken_november2012|0 Comments
Load More Posts