Op 26 november stonden de overgangen in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt centraal in Crowne Plaza Den Haag. Onderwijsconferentie NL2025 gaf een podium aan diverse wetenschappers, onderwijsdeskundigen en werkgevers om hun visie te geven op hoe de doorstroom binnen het onderwijs en naar de arbeidsmarkt verbeterd kan worden.

Uit de toespraken en debatten was af te leiden dat momenteel nog een te groot aantal leerlingen en studenten moeite heeft met de overgangen, of het nu van de voorschool is naar het primair onderwijs, naar het voortgezet onderwijs, naar het mbo of naar het hoger onderwijs. Ook de stap naar de arbeidsmarkt is voor een aantal studenten lastig te maken.

Annette Roeters (inspecteur generaal van het Onderwijs) startte met een analyse van de huidige doorstroom in het onderwijs. Dr. Raphaela Carrière (systeem- en ontwikkelingspsycholoog) ging vervolgens in op het sociale aspect: hoe zorg je dat leerlingen zich thuis voelen in de nieuwe situatie? De (vice)voorzitters van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en HBO-raad gingen daarna met elkaar in discussie hoe alle onderwijssoorten samen voor een betere aansluiting kunnen zorgen. Na de pauze vonden zes deelsessies plaats waarin elk van de overgangen apart behandeld werd. De deelsessieleiders gaven met name voorbeelden van hoe knelpunten in de overgangen weggenomen kunnen worden. Deze werden vervolgens plenair teruggekoppeld. Over het algemeen was de conclusie dat het steeds beter gaat, maar dat er met diverse maatregelen nog veel vooruitgang te boeken is.

 

Conferentieboekje het probleem van niemand 2012

Conferentieboekje

 

Foto’s conferentie 2012