Onderwijsconferentie Burgerschap

 

Maatschappelijke vraagstukken en sociale omgangsvormen vormen volgens de Nederlanders van nu een van de grootste nationale problemen. Velen maken zich zorgen over de manier waarop er wordt samengeleefd. Ze vinden dat het met Nederland de verkeerde kant op gaat. Schelden, beledigen, bedreigen, vernielen en agressie neemt toe. Respect voor andere opvattingen en levensstijlen is niet meer vanzelfsprekend. Hoewel racisme en discriminatie onacceptabel is, vindt het dagelijks plaats. Er zijn mensen die niet willen integreren, maar ook mensen die zelfs geïntegreerde mensen niet willen accepteren.

Tegelijkertijd zien we dat bij veel mensen het besef groeit dat voor een goed functionerende samenleving behoefte is aan gemeenschappelijke delers die de mensen met elkaar verbindt. Meer dan ooit is er behoefte aan solidariteit en gemeenschapszin. Van scholen wordt verwacht dat ze hier een belangrijke rol in spelen.

De Onderwijsconferentie Burgerschap zal ingaan op de vraag hoe het onderwijs kan bijdragen aan de burgerschapscompetenties van leerlingen en hen beter kan voorbereiden op de pluriforme Nederlandse en internationale samenleving. Kunnen scholen iets doen tegen de afbrokkelende sociale samenhang of is dat een onrealistische verwachting? Krijgen scholen genoeg ruimte voor burgerschap? Deze en andere vragen zullen tijdens de conferentie worden behandeld.